Sfințirea primei mănăstiri ortodoxe românești din Portugalia

Astăzi, 17 noiembrie 2019, în Duminica a XXVI-a după Pogorârea Sfântului Duh, a pomenirii Sfinților Ierarhi Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii și Ghenadie, Patriarhul Constantinopulului și a Sfântului Cuvios Lazăr Zugravul, din mila Prea Bunului Dumnezeu și cu rugăciunile Preasfintei Maicii Sale a fost sfințită ( târnosită) biserica primei mănăstiri ortodoxe din Portugalia.

În mijlocul obștii monahele conduse de Preacuviosul Părinte Stareț Andrei Jilcu și a credincioșilor prezenți, s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscop și Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale.

Slujba de sfințire și Dumnezeiasca Liturghie au fost prezidate de către IPS Iosif dimpreună cu Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie al Râmnicului, Preasfințitul Părinte Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. înconjurat de un mare sobor de preoți și diaconi și sute de credincioși ce au luat parte la această mare bucurie.

După sfințirea bisericii și înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a ținut un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți explicându-le însemnătatea sfințirii unei biserici precum și importanța prezenței noastre în fiecare duminică la biserică.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Iosif a dăruit Părintelui Protosinghel Andrei JILCU, starețul acestei mănăstiri, Crucea Mitropolitană în semn de binecuvântare, prețuire și recunoștiință pentru osteneală adusă în slujba Domnului la înălțarea acestei sfintei mănăstiri.

De asemenea, ctitorii acestei mănăstiri, famila SZEKER Arsenie și Loredana dimpreună cu fiicele sale, Iarina Petra și Noela Maria au primit în dar o Gramată Mitropolitană în semn de prețuire și recunoaștere a eforturilor depuse în susținerea și construirea acestui așezământ monahal.

Astăzi am fost martori cu toții la scrierea unei noi pagini din istoria ortodoxiei românești. Am văzut cum mâna de oameni care a decis să se stabilească în aceste hotare îndepărtate, are de astăzi o mănăstire, o cetate a lui Hristos, care se roagă permanent pentru neam și pentru țară.

În primul rând se cuvine a mulțumi Mult Milostivului Dumnezeu pentru întreg ajutorul cu care ne-a binecuvântat, Maicii Sale, ocrotitoarea acestei vetre monahale
precum și Sfântului Ierarh Damasus I, Papă al Romei, care a binevoit ca o mică oază de spiritualitate ortodoxă să se înalțe aici, în această regiune a Portugaliei, locul unde acest mare ierarh al Bisericii Universale s-a născut. Această trudă nu a fost deloc ușoară întrucât greutățile și dificultățile survenite la construcția unui nou lăcaș de cult nu sunt niciodată neînsemnate, dar dacă luăm în considerare faptul că ne aflăm la o distanță atât de mare de țara noastră, la capătul vestic al continentului european, recunoștința noastră față de Domnul, care nu ne-a lăsat niciodată în ciuda momentelor de cumpănă prin care am trecut, se amplifică.

Aici într-adevăr harului Domnului a lucrat și ocrotirea Maicii Sale și a Sfântului Damasus au fost simțite încă din prima zi.
Nicio clipă, noi viețuitorii acestei mănăstiri, nu am fost singuri. Tot timpul l-am avut alături pe chiriarhul nostru, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei al Episcopiei
Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, precum și pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar, care au arătat o grijă deosebită față de mănăstirea noastră fiind în toată vremea și în tot locul disponibili cu un cuvânt bun sau un sfat.

Se cuvine a mulțumi și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, care, ca și mitropolit al nostru, al tuturor românilor din Europa Occidentală, ne-a purtat și ne poartă permanent în rugăciunile Înaltpreasfinției Sale și pe noi, mica obște de călugări, din mănăstirea de la capătul Europei.

Se cuvine apoi a muțumi și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, care a răspuns invitației noastre de a participa la această slujbă și că ne-a adus cu el de la Vâlcea,
binecuvântarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, crednic succesor în istoricul scaun chiriarhal al Râmnicului și care, de acuma poate da de veste și de
existența noastră, a monahilor care se nevoiesc pe aceste meleaguri îndepărtate.

Apoi, Preasfințiților Părinți noștri, Timotei al Spaniei și Portugaliei și Teofil de Iberia, arhiereu-vicar, se cuvine a le mulțumi din suflet pentru toată grija părintească pe care ne-a oferit-o în acest timp de când noi am poposit pe aceste meleaguri și până în această zi minunată de noiembrie.

De asemenea se cuvine a mulțumi ctitorilor, Arsenie și Loredana, Iarina Petra, Noela Maria SZEKER, fără de care acest moment nu ar fi avut loc, din bunătate, ei au știut să-și împartă averea cu Hristos și iată, i-au înălțat o casă Mântuitorului tocmai în această pustietate a Portugaliei.

Totodată, se cuvine a mulțumi și toturor acelora pe care i-am găsit aici, portughezi, care în ciuda faptului că nu sunt de același neam cu noi și nu sunt de credință cu noi, s-au arătat atât de deschiși față de mănăstirea noastră și ne-au sărit în ajutor cu tot ce am avut nevoie, urmând exemplul Samarineanului milostiv, care străin fiind de neam a sărit în ajutorul celui nevoiaș.

Se cade a mulțumi și tutoror ostenitorilor și binefăcătorilor aceste sfinte mănăstiri care n-au ajutat fie cu un bănuț sau fie cu rugăciune chiar dacă ei s-au aflat în România, ei nu ne-au uitat și ne-au susținut ca și cum am fi fost acasă.

 

Nu în utimul rând mulțumim grupului psaltic Trysaghion din Iași care a dat răspunsurile la strană și care de fiecare dată, la toate evenimentele au fost prezenți în mijlocul nostru pentru ca etosul bizantin să încălzească inimile noastre și aici în această vatră portugheză.

Bunul Dumnezeu să dăruiască har și să răsplătească din darurile Sale cele bogate pururea pomeniților ctitori: Iarina Petra, Noela Maria, Loredana și Marius Arsenie SZEKER, precum și tuturor acelora care şi-au adus prinosul și au contribuit la ctitorirea, înfrumuseţarea și înzestrarea acestei Sfinte Mânăstiri cu cele necesare slujirii.

Dumnezeu să Binecuvinteze această lucrare frumoasă!

3 comentarii la “Sfințirea primei mănăstiri ortodoxe românești din Portugalia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *