Sfințirea picturii bisericii Mănăstirii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Portugalia

            Evenimentul sfințirii picturii unicului așezământ monahal românesc din Portugalia a debutat încă de sâmbătă, 13 noiembrie 2021, când Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în cinstea prăznuirii celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, oferind răspunsurile la strană împreună cu ceilalți viețuitori ai mănăstiri, spre bucuria și binecuvântarea tuturor credincioșilor prezenți. Fiind prăznuit însuși cel a cărui Liturghie este celebrată în cea mai mare parte a anului bisericesc, la finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un scurt cuvânt de învățătură despre însemnătatea acestei zilei, motivând atât alegerea de către Biserică a cinstirii Sfântului Ioan Gură de Aur în altă zi decât cea a adormirii sale[1], cât și importanța sa pentru cultul și tradiția Bisericii, el fiind unul dintre cei mai mari tâlcuitori ai textului Sfintei Scripturi.

            Preasfinția Sa a adus mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care Biserica lui Hristos l-a primit prin Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfânta Liturghie care îi poartă numele, dar, în același timp, a mulțumit și a felicitat pe Părintele Stareț Andrei Jilcu care, împreună cu obștea, a reușit să aducă o oază ortodoxă de Românie într-un pământ străin, precizând că aici „este un loc sfințit și binecuvântat căruia dați viață prin harul Lui Dumnezeu”.

            Sâmbătă seară, Preasfințitul Emilian s-a aflat din nou în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor prezenți atât din diaspora, cât și din țară, și a săvârșit, de această dată, slujba Vecerniei celei mari unite cu Litia, rostind la final un cuvânt în cinstea și pomenirea celor doi mari sfinți pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește liturgic la 14 noiembrie: Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Filip, unul din ceata dintâi, a celor doisprezece și cel între sfinți Părintele nostru Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, făcătorul de minuni[2].


Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, rostind un cuvânt de
învățătură despre Sfântul Apostol Filip și Sfântul Grigorie Palama

 

            A doua zi, în duminica a XXV-a după Pogorârea Sfântului Duh, aproximativ o mie de credincioși români atât din cuprinsul eparhiei Spaniei și Portugaliei, cât și din România, a participat la sfințirea picturii singurei mănăstiri ortodoxe românești de pe pământ portughez ce poartă hramul „Adormirii Maicii Domnului”.

            Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, alături de care s-au aflat Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,  Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de sfințire a picturii realizate în tehnica al fresco între anii 2020-2021, de către pictorii români Silviu Ungureanu și Marius-Cezar Ivana.

Interiorul bisericii Mănăstirii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului”

 

            De asemenea, pridvorul bisericii a fost pictat în aceeași tehnică, fiind surprinse aici două scene ale martiriului a doi sfinți, arătându-se prin aceasta universalitatea și comuniunea sfinților indiferent de zona în care au viețuit și pătimit pentru Hristos: pe de o parte, Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României și a românilor de pretutindeni, iar pe de altă parte, Sfânta Muceniță Irina (†653), o minunată mărturisitoare și martiră de sorginte portugheză.

Ctitorul principal al bisericii, Arsenie Szeker, împreună cu familia sa întâmpinând soborul de arhierei cu colaci tradiționali și sare

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif al Europei Occidentale și Meridionale împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei al Spaniei și Portugaliei sfințind pictura

 

Soborul de arhierei și credincioșii prezenți la slujba de sfințire a picturii

 

            Slujba de sfințire a fost urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie celebrată la altarul de vară situat în incinta mănăstirii, închinat „Sfinților Ierarhi Damasus I, Episcopul Romei și Teotim, Episcopul Tomisului”. O parte a faimoasei Corale Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului a oferit răspunsurile liturgice.

În cuvântul de învățătură rostit, Părintele Mitropolit Iosif a vorbit mai întâi despre pictura bisericească precizând că „este un grai în culoare, care ne vorbește despre Dumnezeu, care vine, care se face asemena nouă, care gingășește cu noi, care are o atenție atât de minunată cu noi, oamenii, care ne mângâie și ne îngrijește sufletul și trupul, dăruindu-ne atâtea daruri. Când intrăm în biserică să avem impresia că intrăm în Rai. Pictura unei biserici reprezintă Împărăția cerurilor desenată, scrisă.” Asemănând biserica cu o „casă de oaspeți”, Înaltpreasfinția Sa, în tâlcuirea pericopei evanghelice a Samarineanului milostiv, a mai adăugat:

„Noi, aici, am deschis o casă de oaspeți, am sfințit o casă de oaspeți, în care ajunge să intrăm și să ridicăm ochii noștri la ziduri și să vedem acolo Cuvântul lui Dumnezeu care ne spune: iubește-l pe aproapele tău, faceți-vă samarineni, precum Eu M-am făcut pentru voi”.

            În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei a hirotonit în treapta de diacon pe monahul Onufrie, viețuitor al acestei mănăstiri. La final, Preasfinția Sa a oferit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în semn de aleasă prețuire pentru întreaga activitate duhovnicească, misionară și administrativă, Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, Preacuviosului Părinte Protosinghel Andrei Jilcu, starețul mănăstirii, iar domnului Arsenie Szeker, ctitorul mănăstirii, același Ordin pentru mireni. Doamna Loredana Szeker a primit din partea Preasfințitului Timotei Crucea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei pentru mireni.

            De asemenea, au primit Diploma Sfântului Apostol Iacob cel Mare pictorii bisericii, Ungureanu Silviu și Ivana Marius — Cezar. Preasfinția Sa a acordat Diplome de recunoștință și altor credincioși împlicați în mod deosebit la construirea și înfrumusețarea mănăstirii.

            Părintele Stareț Andrei a mulțumit tuturor celor prezenți și, în special, ierarhilor cărora le-a oferit câte un buchet de flori și câte o icoană cu sfinții prăznuiți, soborului de preoți și diaconi împreună-slujitori,  dar și ctitorilor, binefăcătorilor, ostenitorilor și Coralei bărbătești Armonia venite tocmai de pe pământurile dobrogene ale Sfântului Apostol Andrei.

Soborul de slujtori rugându-se în timpul epiclezei Sfintei Liturghii

 

Cler și popor, la altarul de vară al mănăstirii, „Sfântul Damasus I, Episcopul Romei și Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului”

 

Biserica Mănăstirii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” — vedere miazăzi

 

Steagurile Portugaliei, României și Episcopiei Spaniei și Portugaliei la ceas de seară

 

            Construcția bisericii a început în aprilie 2019, piatra de temelie fiind pusă în ziua de 11 iulie 2019, de către Preasfințitul Teofil, Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, iar sfințirea sa a fost săvârșită la 17 noiembrie a aceluiași an de către Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale împreună cu Preasfințitul Timotei al Spaniei și Portugaliei și alți ierarhi prezenți. În prezent, obștea mănăstirii numără 7 viețuitori: Protos. Andrei, starețul mănăstirii, protos. Daniil, ierom. Onufrie, rasoforii Efrem și Ștefan, frații Sergiu Ioan și Ciprian.

 


[1] Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostomul) a adormit întru Domnul la 14 septembrie 407 în ziua Praznicului Înălțării Sfintei Cruci, ultimele sale cuvinte rostite fiind: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”. Cu toate acestea, Biserica a găsit de cuviință, pentru măreția și împortanța acestui praznic dedicat Sfintei și făcătoarei de viață Cruci a Domnului, să fixeze ziua de 13 noiembrie ca zi de prăznuire a mutării Sfântului Ioan Hrisostomul în Împărăția veșnică a Preasfintei Treimi.

[2] Sfântul Grigorie Palama (1296—1359), mare apologet și isihast al secolului XIV, cunoscut mai ales pentru doctrina despre Ființa lui Dumnezeu și energiile Sale necreate (teologia harului), dar și despre vederea luminii dumnezeiești (teologia luminii necreate) și îndumnezeirea omului prin har, autor a numeroase omilii, epistole, tratate de apărare (triade și antiretice) a isihasmului, fundamentând distincția între ființă și energiile divine, tămăduitor și făcător de minuni. A vindecat mulți bolnavi mai ales în ultimii ani ai vieții, iar în ajunul adormirii sale, i s-a arătat Sfântul Ioan Gură de Aur spunându-i: „Spre înălțimi, spre înălțimi!”. A adormit întru Domnul la 14 noiembrie 1359, fiind canonizat 9 ani mai târziu la Sinodul de la Constantinopol în timpul patriarhatului ucenicului și biografului său, Sfântul Filotei Kokinos, care i-a alcătuit Viața și Slujba. Moaștele sale se află în Catedrala mitropolitană din Tesalonic. Biserica mai face pomenirea sa și în duminica a doua din Postul Mare, numită Duminica Sfântului Grigorie Palama. De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat anul 2022 ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *